grūdų ir kiti produktai

grūdų ir kiti produktai
grūdų ir kiti produktai statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Grūdų perdirbimo produktai, pagaminti pridėjus ar nepridėjus kitų žaliavų: miltai, kruopos, salyklas, aliejus, krakmolas, sausasis glitimas, spiritas, bioetanolis, kombinuotasis pašaras, jo gamybai naudojamos pašarinės žaliavos bei pašaro priedai ir kitokie maistui ir ne maistui skirti perdirbimo produktai, taip pat antriniai grūdų perdirbimo produktai – sėlenos, pamiltės, išspaudos, rupiniai ir naudingosios grūdų atliekos. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=392882&p_query=&p_tr2= šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 3D-95 „Dėl žemės ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 479 „Dėl Grūdų ir jų produktų inventorizacijos grūdų perdirbimo įmonėse taisyklių“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 22-1076)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • grūdų, jų produktų ir kitų produktų apyvartos dokumentų aprašas — grūdų, jų prodùktų ir kitų prodùktų apývartos dokumeñtų ãprašas statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Grūdų, jų produktų ir kitų produktų inventorizacijos grūdų supirkimo ir (arba) perdirbimo įmonėse taisyklių 6 priede nurodytus… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • grūdų, jų produktų ir kitų produktų inventorizacijos suvestinė ataskaita — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Grūdų, jų produktų ir kitų produktų inventorizacijos grūdų supirkimo ir (arba) perdirbimo įmonėse taisyklių 5 priede nurodytus rekvizitus turintis dokumentas, kuriuo patvirtinami grūdų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • grūdų produktų ir kitų produktų gamybos aktas — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Grūdų supirkimo ir (arba) perdirbimo įmonės vadovo, inventorizacijos komisijos ir gamybinio padalinio vadovo surašomas dokumentas, kuriame nurodomas per tam tikrą laikotarpį gamybai perduotų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • grūdų, jų produktų ir kitų produktų partijos baigimo aktas — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Grūdų, jų produktų ir kitų produktų inventorizacijos grūdų supirkimo ir (arba) perdirbimo įmonėse taisyklių 7 arba 8 priede nurodytus rekvizitus turintis dokumentas, kuriuo patvirtinami… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • grūdų, jų produktų ir kitų produktų inventorizacijos aprašas — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Grūdų, jų produktų ir kitų produktų inventorizacijos grūdų supirkimo ir (arba) perdirbimo įmonėse taisyklių 3 priede nurodytus rekvizitus turintis dokumentas, kuriuo patvirtinamas grūdų, jų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • grūdų, jų produktų ir kitų produktų svėrimo žiniaraštis — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Grūdų, jų produktų ir kitų produktų inventorizacijos grūdų supirkimo ir (arba) perdirbimo įmonėse taisyklių 1 ir 2 prieduose nurodytus rekvizitus turintis dokumentas, kuriame nurodomi grūdų, jų …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • grūdų, jų produktų ir kitų produktų inventorizacija — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Grūdų supirkimo ir (arba) perdirbimo įmonės turimų grūdų, jų produktų ir kitų produktų patikrinimas ir faktiškai nustatyto likučio kiekio ir kokybės palyginimas su apskaitos duomenimis. nuoroda …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • grūdų, jų produktų ir kitų produktų inventorizacijos sutikrinimo žiniaraštis — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Grūdų, jų produktų ir kitų produktų inventorizacijos grūdų supirkimo ir (arba) perdirbimo įmonėse taisyklių 4 priede nurodytus rekvizitus turintis apskaitos registras, kuriame pateikiami… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ūkis — (vok. dial. Hucke) sm. (1) KBII69, KI174, K, Lš, Trš, Kl; OsG23, R54, MŽ72, ūkỹs (3), ūkis, ies sf. (1) PnmŽ, Šln 1. Rtr, L, Š, LVIV408, FrnW, KŽ, PolŽ1299, Plt, Tl, Als, Akm, Kkl, Antr, LTR(Ob), Sb žemdirbystės vienetas, dirbamos žemės plotas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”